Pierwsza pomoc w Typografii – Hans Peter Willberg i Friedrich Forssman

Zwięzły podręcznik typografii autorstwa wybitnych niemieckich specjalistów. Willberg i Forssman omawiają różnorodne zagadnienia związane z projektowaniem i składem publikacji.

Wskazują, jakich środków użyć, aby teksty przygotowywane do druku były nie tylko zgodne z zasadami typografii, ale również czytelne i estetyczne. Na licznych przykładach wskazują najczęściej popełniane błędy oraz uczą, jak ich unikać.

Oprócz porad ogólnych Pierwsza pomoc w typografii zawiera podstawowe wiadomości na temat projektowania książek dla dzieci, korespondencji służbowej, raportów ekonomicznych czy publikacji naukowych.

Książka Willberga i Forssmana, napisana w sposób przystępny i dowcipny, adresowana jest zarówno do profesjonalistów, jak i wszystkich, którzy na własnym komputerze chcieliby nauczyć się poprawnie przygotowywać teksty do druku.


Dodaj komentarz