„Książki i strony” Piotr Rypson

Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku.
Książki artystyczne zyskały obecnie status samoistnych prac artystycznych i stanowią świetny przykład intermedialnej postawy twórczej, tak charakterystycznej dla sztuki XX wieku.
Książki i strony to jedyne tak obszerne omówienie fenomenu książki artystycznej w Polsce, przejrzyste połączenie ujęcia historycznego z analizą wszystkich odmienności form wypowiedzi w przenikających się obszarach książki i sztuki. Od druków Formistów z drugiej dekady XX wieku, przez wielokierunkową twórczość różnych ugrupowań awangardowych okresu międzywojennego, realizacje lat 60. i książki konceptualne, ironiczne wydawnictwa z lat stanu wojennego aż po całą różnorodność postaw lat 90. i wykraczające poza książkę działania tekstowe. Bogaty materiał ilustracyjny, wybrana bibliografia uzupełniająca, indeks nazwisk i tytułów.
Książka opublikowana w dwóch oddzielnych wersjach językowych – polskiej i angielskiej.


Dodaj komentarz