katalogi fontu

KROJE PISMA • PLAKATY TYPOGRAFICZNE • PLAKATY LITERNICZE • KATALOGI FONTU  • REDESIGN CZASOPISMA

----------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY KATALOGÓW PREZENTUJĄCYCH KROJE PISMA 2011/2012

rok I, 2011/12 r. PLiT

Aleksandra Trzaskalik – Bauhaus

 

PROJEKTY KATALOGÓW PREZENTUJĄCYCH KROJE PISMA 2009/2010

rok I, 2009/2010 r. PLiT

Weronika Tyrpa – Palatino

rok III, Maria Bradovkowa – Matrix

rok I, Agnieszka Wojtyna – Courier New

rok II, Katarzyna Gutowska – Caslon

rok II, Marcin Górski – Futura