publikacja: 83 lata Pracowni Liternictwa i Typografii w ASP w Krakowie

83 lata Pracowni Liternictwa i Typografii w ASP w Krakowie
83 years of the Lettering and Typography Studio at the Akademy of Fine Arts in Cracow, Poland

Projekt zrealizowany dla: Pracowni Liternictwa i Typografii ASP im. Jana Matejki w Krakowie
Projekt, skład: Joanna Tyborowska, Aleksandra Toborowicz
Redakcja: Wojciech Regulski, Wacław Gawlik, Bartłomiej Bałut, Aleksandra Toborowicz, Joanna Tyborowska
Reprodukcja prac i fotografie artystów: Archiwum Pracowni LiT
Wydawca / publisher: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Druk / print: Drukarnia Skleniarz
Nakład: 500 sztuk
Kraków 2012 r.
ilość stron / number of pages: 160

Teksty zostały złożone krojem 128 EG autorstwa Wojciecha Regulskiego.