Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2009

I miejsce dla Pracowni Liternictwa!

Nasza pracownia zdobyła I miejsce w kategorii „Prezentacja pracowni” w konkursie Międzynarodowego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2009.
Oceniano program dydaktyczny oraz przykłady prac wykonanych w trakcie procesu dydaktycznego – a więc również prace studentów. Wasz talent i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia tego sukcesu. Dlatego gratulujemy nagrody także Wam – studentom, którzy wybrali Pracownię Liternictwa!


Jury w składzie: Aleksandra Giza (USA), Artur Frankowski (Warszawa), Marian Słowicki (Katowice), Marian Oslislo (Katowice), Małgorzata Gurowska (Warszawa) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

IDENTYFIKACJA WIZUALNA:
wyróżnienie: Damian Nowak, ASP Kraków/ Lodz ein seine
wyróżnienie: Ewy Juszczuk, ASP Katowice / plakat dyplomy 2009

LITERNICTWO I TYPOGRAFIA:
I nagroda: Mariusz Lewczyk, UMK Toruń / Tetris – projekt kroju pisma
wyróżnienie: Kamil Kurzajewski, ASP Poznań / Spectra – projekt kroju pisma

WYDAWNICTWA:
I nagroda: Roman Kaczmarczyk, ASP Katowice/ ha!art i raport roczny,
wyróżnienie: Zofia Herbich, ASP Warszawa / Ptasze myślistwo
wyróżnienie: Aleksandra Niepsuj, ASP Łódź / 3069 kilometers away

MULTIMEDIA:
wyróżnienie: Joanna JurczakAleksandra Wasilkowska, ASP Warszawa / strona internetowa
wyróżnienie: Justyna Marczewska, ASP Katowice / Co w brzuchu burczy? – prezentacja multimedialna

PREZENTACJA PRACOWNI:
I nagroda: Pracownia Liternictwa ASP Kraków, prowadzący prof. Wojciech Regulski, asystent mgr Aleksandra Toborowicz

lista osób zakwalifikowanych do udziału w wystawie >>> pobierz

Nagrodzone prace można oglądać w Rondzie Sztuki w Katowicach.
Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2009 odbywa się w tym roku już po raz 9. AGRAFA stanowi przegląd aktualnych dokonań studenckich w zakresie projektowania graficznego, połączony z konkursem i wystawą pokonkursową, podczas której nagradzane są najlepsze prace.

Do udziału w AGRAFIE zaproszonych zostało około 20 uczelni z kraju oraz 25 europejskich szkół partnerskich, z którymi ASP w Katowicach współpracuje w ramach programów wymiany studentów. Daje to unikalną możliwość skonfrontowania międzynarodowych doświadczeń w zakresie programów nauczania, przedstawienia różnorodnych postaw twórczych oraz nagrodzenia najbardziej oryginalnych i inspirujących rozwiązań. Umożliwia to też przepływ informacji między europejskimi uczelniami, studentami i pedagogami oraz zaprezentuje szerokiej publiczności bieżące osiągnięcia myśli projektowej w Europie.

Imprezie towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa “Odpowiedzialne Projektowanie Graficzne”, której tematyka skupiła się wokół zagadnień odpowiedzianości w pracy projektanta i nauczyciela projektowania graficznego.

Impreza organizowana jest przez Katedrę Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Rondo Sztuki w Katowicach – od 13 stycznia do 20 lutego 2010

WERNISAŻ AGRAFY – FOTORELACJA

Więcej informacji: http://www.asp.katowice.pl/?p=pl/menu/1/06/03/index


Dodaj komentarz