prof. Bolesław Oleszko

W dniu 4. lutego 2014 roku odszedł od nas wybitny malarz i pedagog, przyjaciel studentów wielu pokoleń, w latach 1987–2003 kierownik Pracowni Liternictwa Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, profesor Bolesław Oleszko.

Ś.P. Prof. Bolesław Oleszko 1934–2014

Ś.P. Prof. Bolesław Oleszko 1934–2014