Krój pisma Iwony Łukowskiej wyróżniony w przeglądzie Graduation Projects

Serdecznie gratulujemy naszej absolwentce Iwonie Łukowskiej (Jabłonowskiej) zakwalifikowania się do wystawy w kolejnej edycji przeglądu najlepszych projektów dyplomowych „Graduation Projects”.

Iwona Łukowska zrealizowała w naszej Pracowni krój pisma „Symbolon”, prezentowany w Galerii Jednej Książki w Bibliotece ASP w Krakowie w listopadzie 2014.

Jury wybrało 40 najlepszych prac, które zostaną opublikowane w magazynie 2+3D (przełom stycznia i lutego) oraz zostaną zaprezentowane na wystawie na Zamku w Cieszynie od 27 lutego do 19 kwietnia 2015.

http://graduationprojects.eu/news/49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Łukowska, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2014 roku uzyskała dyplom w Pracowni Litografii. Zajmuje się grafiką warsztatową, liternictwem i grafiką projektową. Cykl prac prezentowanych na wystawie stanowi aneks wykonany w Pracowni Liternictwa i Typografii pod opieką prof. Wojciecha Regulskiego.

Font jest próbą ukazania granicy znaku i litery. Inspiracją do wykonania fontu stały się pierwsze, naskalne ślady praprzodków. Przy odpowiednim zastosowaniu elementy liter zatracają swoją czytelność i tekst staje się czymś w rodzaju kodu. Ta zależność bardzo dobrze ukazuje, jak niewiele potrzeba, aby nasz alfabet ponownie stał się pismem archaicznym – jak font, może stać się abstrakcyjnym obrazem.

Iwona Jabłonowska

Nie zapominając o tradycyjnych wartościach dotyczących działań plastycznych, kultywując wieloletni dorobek Pracowni Liternictwa i Typografii, otwarci na nowe wyzwania staramy się także sprostać wymogom czasu. 

Projekt fontu pani Iwony Jabłonowskiej znakomicie łączy tradycję z poszukiwaniem nowej formy litery. Formy dziwnej, nietypowej o silnej, indywidualnej ekspresji, a jednak czytelnej i uporządkowanej. Litera to raczej akcydensowa, nie do składania długich tekstów, aczkolwiek budująca znakomitą strukturę przypominającą wyrafinowane w swej formie układy dawnych tekstów, jak choćby te wyryte na kamieniu z Rosetty. Litery zaprojektowane przez panią Iwonę spełniają także wymogi nowoczesnego fontu, czego przykładem są projekty opakowania i okładki czasopisma z jego użyciem.

Gratulując autorce twórczego podejścia do typografii życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

pedagodzy Pracowni Liternictwa i Typografii

Print prezentacja znaku fontu plakat zastosowanie