publikacja: 83 lata Pracowni Liternictwa i Typografii w ASP w Krakowie

83 lata Pracowni Liternictwa i Typografii w ASP w Krakowie 83 years of the Lettering and Typography Studio at the Akademy of Fine Arts in Cracow, Poland Projekt zrealizowany dla: Pracowni Liternictwa i Typografii ASP im. Jana Matejki w Krakowie Projekt, skład: Joanna Tyborowska, Aleksandra Toborowicz Redakcja: Wojciech Regulski, Wacław Gawlik, Bartłomiej Bałut, Aleksandra Toborowicz, Joanna Tyborowska Reprodukcja prac i fotografie artystów: Archiwum […]

Continue reading →

KSIĄŻKA / OKŁADKA

„TYPO-okładki” projektant: Michael Bierut użyty font: Bank Gothic Felix Titling projektant: Peter Mendelsund projektant: Daniel Eatock projektant: Peter Mendelsund użyty font: Distressed Typewriter Courier projektant: Phil Baines projektant: David Pearson projektant: David Pearson projektant: Gabriele Wilson projektant: Herb Thornby projektant: Ian Kaye użyty font: Century projektant: Jen Wang użyty font: Brush Script Bernhard Modern Latin Wide projektant: David Pearson projektant: Sanda Zahirovic użyty font: Andale Mono […]

Continue reading →